PLAY! ; PLAY! Zine

Konzolni rat u očima porno sajta

Sa “druge strane interneta” dolaze zanimljive informacije po pitanju statistika u konzolnom ratu, ali od strane jednog porno sajta – YouPorn. Ovaj sajt inače nije slučajno baš na gaming sajtu, on se bavi i sponzorisanjem timova, ali o tome u odvojenoj vesti. YouPorn je izdao statistike posete svog sajta sa konzolnih sistema, i iako je ova statistika više zabavna nego što može biti relevantna, ipak pokazuje velike sličnosti sa stvarnim stanjem stvari po pitanju prodaje konzola. PlayStation se koristi za 51% pristupa sajtu, Xbox za 39% dok je Wii zastupljen sa 10%.

Kada se gleda podela na čitavom svetu, PlayStation je popularniji od drugih sistema u skoro čitavoj planeti, dok Xbox dominira u SAD i Velikoj Britaniji. Konačno, Wii je najpopularniji u nekim afričkim zemljama, Kazahstanu, Mongoliji i Kini. Možda takođe interesantno je i to koje pojmove za pretragu na sajtu koriste posetioci sa konzola. Ne brinite, nećemo pominjati one “bezobrazne”. Najpopularniji pojam pretrage na Xbox konzoli je zapravo “halo” dok je na PlayStation “taxi”. Sve druge reči su dobro poznate za taj vid sajtova ali se Wii najviše ističe po različitosti – posetioci traže pojmove poput “zelda” (na prvom mestu) a zatim i pokemon, amnime, cartoon, cosplay.

Trajanje poseta je u proseku slično kod svih konzola (oko 9 minuta) pa i po polovima (iako su žene zastupljene samo sa 10% u ukupnoj poseti). Interesantno je još pomenuti i starosne grupe, pod napomenom da se oni mlađi od 18 godina zapravo podvode pod prvom grupom. U tom smislu, 18-24 grupa posećuje sajt u količini od 46% ukupnih poseta, potom sledi 25-34 grupa sa 31%, tu su zatim 35-44 sa 12% dok čak i 65+ posetilaca ima i to 1%.

 

Hot news on Instagram! Follow if you like - or don't!